• Itálie
 • Články, tipy na výlety
 • FB soutěž 
 • FB soutěž

  PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU Italieonline – Koncert Rádia Blaník

   

  Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Italieonline s.r.o., se sídlem Bryksova 757, 198 00 Praha 9, IČ: 27614140, DIČ: CZ2761410 (dále jen Pořadatel).

   

   

  TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

  Soutěž probíhá na facebookovém profilu Pořadatele www.facebook.com/Italieonline v termínu 5.5. – 27.5.2018 ve třech kolech. Každé kolo trvá jeden týden (končí o nedělní půlnoci) a výherce daného soutěžního kola bude vyhlášen vždy v pondělí (tj. 14.5, 21.5 a 28.5.2018). Pořadatel si vyhrazuje právo termín konání soutěže změnit. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

   

  ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

  Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každá osoba, která současně splňuje následující podmínky: v době konání soutěže dovrší věk 18 let a má trvalé bydliště na území ČR. Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Ze soutěže jsou vyloučeny právnické osoby a dále osoby v pracovně právním, obchodním či obdobném vztahu k pořadateli. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem jakéhokoli produktu pořadatele soutěže.

   

  PRAVIDLA SOUTĚŽE

  V průběhu stanoveného časového intervalu bude na zdi facebookového profilu pořadatele zveřejněna soutěžní otázka. Odpověď musí být zaslána formou komentáře pod soutěžním příspěvkem na facebookovému profilu Pořadatele (www.facebook.com/Italieonline) v termínu konání soutěže. Nárok na výhru mají pouze odpovědi zaslané v požadovaném časovém rozmezí.

   

  VÝHERCI A VÝHRY

  V každém kole se soutěží o jednu rodinnou vstupenku na 19. narozeninový koncert rádia Blaník, který se koná v sobotu 2.6.2018. Výherce bude vybrán náhodně ze všech uživatelů, kteří odpovědí na soutěžní otázku během termínu konání soutěže. Jméno výherce bude po skončení soutěže zveřejněno v komentáři pod soutěžním příspěvkem pořadatelem soutěže. Výherce bude následně kontaktován formou zprávy o způsobu a termínu pro převzetí výhry. Pokud výherce nebude na tuto zprávu reagovat během tří dnů, výhra propadá a bude vybrán další výherce. Výhru nelze reklamovat. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. V případě, že se výherce nepodaří zkontaktovat pomocí zprávy na jeho Facebookovém profilu, ze kterého se soutěže účastnil, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

   

  OBECNÁ USTANOVENÍ:

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

  2. Účastník svým zapojením se do soutěže zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na webu a Facebooku Pořadatele.

  3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže účastníky, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví či poruší tato pravidla anebo se dopustí podvodného a nekalého jednání, a to bez nároku na jakoukoliv případnou kompenzaci.

  4. Pořadatel je oprávněn v případě podezření, že soutěžící dosáhl výsledku podvodným jednáním, jej s konečnou platností ze soutěže vyloučit.

  5. V případě, že bude zjištěno, že 1 uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, budou všechny jeho odpovědi ze soutěže vyloučeny.

  6. Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy související zejména s funkčností sociální sítě Facebook.

  7. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

  8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu. Tato soutěž není pořádána společností Facebook, není jí žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.

   

  V Praze 30.4.2018

  Mohlo by Vás zajímat

  Oblíbené destinace

  Představujeme Vám nejoblíbenější italská letoviska - právě tyto destinace patří u našich klientů k dlouhodobě nejlépe hodnoceným. Jejich výhodami jsou malá vzdálenost z ČR, ideální vybavení pro klidnou rodinnou dovolenou, zábavu pro mladé i relaxační pobyty pro seniory. Písečné pláže, cyklostezky, pobřežní promenády i široký výběr barů, restaurací a dalších služeb pro ideální dovolenou naleznete právě zde.