Ubezpieczenie

Ubezpieczenie Signal Iduna

 
Ubezpieczenie podróżne LATO -  43 PLN/os./8 dni
 

Kompletny pakiet ubezpieczenia obejmuje m.in.: ubezpieczenie kosztów leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, utratę, kradzież i uszkodzenie bagażu. Zakres i sumy ubezpieczenia są podane w poniższej tabeli.

 

Kompletne i aktualne warunki ubezpieczenia podróżnego są dostępne tutaj.

 

 

Ubezpieczenie podróżne ZIMA 58 - 76 PLN/os./8 dni

 

Kompleksowe ubezpieczenie podróżne (jw.) rozszerzone o ryzyko uprawiania sportów zimowych (rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach). 

 

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji - 2,5%

 

Dodatkowo oferujemy teraz ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Obejmuje ono zdarzenia, które uniemożliwią uczestniczenie w imprezie turystycznej z powodu poważnej choroby, urazu lub śmierci uczestnika lub członka jego rodziny. Całkowitą sumą ubezpieczenia jest cena imprezy turystycznej (maksymalnie do 17000 PLN), a udział ubezpieczonego wynosi 20% - towarzystwo ubezpieczeń zwróci 80% kosztów związanych z rezygnacją z wyjazdu na podstawie przedstawionego przez ubezpieczonego orzeczenia lekarskiego oraz zaświadczenia biura podróży o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji.

 

Jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało 30 lub mniej dni, ubezpieczenie trzeba wykupić w dniu rezerwacji. O ile do rozpoczęcia pobytu pozostało więcej niż 30 dni, ubezpieczenie należy wykupić w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Kompletne i aktualne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji są dostępne tutaj.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Zakres standard

 

 

SUMA UBEZPIECZENIA ( SU)

KOSZTY LECZENIA  ( KL)

 do 20.000 EUR

Koszty ratownictwa wariant TRAVEL

Do 6.000 EUR

ASSISTANCE

 

Ambulatorium

Do wysokości SU KL za wyjątkiem USA, Kanady, Japonii, Australii i Wysp Karaibskich – do 2.000 EUR

Leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych

Do 600 PLN

Dzienne świadczenie szpitalne (kontynuacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)

40 PLN za dzień maksymalnie przez 10 dni

Transport Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania w związku z koniecznością leczenia lub po zakończeniu leczenia

Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska – do 5.000 EUR

Transport medyczny Ubezpieczonego za granicą do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami medycznymi

Do wysokości SU KL

Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji podróży

Do 500 EUR

Transport zwłok Ubezpieczonego

Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do innego kraju – do 5.000 EUR

Podróż osoby towarzyszącej

Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

Do innego kraju – do 2.000 EUR

Wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej

Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Wizyta osoby wskazanej

Koszty transportu – do wysokości SU KL

Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego

Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

Zakup trumny, urny (kremacja)

Do wysokości SU KL

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wskutek wybuchu wulkanu, strajków, zamieszek

Do wysokości SU KL maksymalnie przez 7 dni

POMOC I OCHRONA PRAWNA

 

Koszty ochrony prawnej

Do 2.000 EUR

Koszty pomocy prawnej

Do 1.000 EUR

Kaucja

Do 10.000 EUR

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

do 15.000 PLN

Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci

100% SU NNW

Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu

Określony % SU NNW

BAGAŻ PODRÓŻNY (BP)

do 1.000 PLN

Sprzęt fotograficzny ,komputerowy , audio-video oraz telefony komórkowe

Do 50% SU BP

REZYGNACJA Z IMPREZY (RG)

do 17.000 PLN
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajdą Państwo tutaj lub na stronie internetowej:

https://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

 

 

Wybrane TOP oferty

Świetne oferty pobytu na wakacje we Włoszech

Korzystając z naszej strony, akceptujesz pliki cookies zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie danych osobowych.