• Włochy
 • Artykuły, propozycje wycieczki
 • Ubezpieczenie 
 • Ubezpieczenie

  Ubezpieczenie Signal Iduna

   
  Ubezpieczenie podróżne LATO -  43 PLN/os./8 dni
   

  Kompletny pakiet ubezpieczenia obejmuje m.in.: ubezpieczenie kosztów leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, utratę, kradzież i uszkodzenie bagażu. Zakres i sumy ubezpieczenia są podane w poniższej tabeli.

   

  Kompletne i aktualne warunki ubezpieczenia podróżnego są dostępne tutaj.

   

   

  Ubezpieczenie podróżne ZIMA 58 - 76 PLN/os./8 dni

   

  Kompleksowe ubezpieczenie podróżne (jw.) rozszerzone o ryzyko uprawiania sportów zimowych (rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach). 

   

   

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji - 2,5%

   

  Dodatkowo oferujemy teraz ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Obejmuje ono zdarzenia, które uniemożliwią uczestniczenie w imprezie turystycznej z powodu poważnej choroby, urazu lub śmierci uczestnika lub członka jego rodziny. Całkowitą sumą ubezpieczenia jest cena imprezy turystycznej (maksymalnie do 17000 PLN), a udział ubezpieczonego wynosi 20% - towarzystwo ubezpieczeń zwróci 80% kosztów związanych z rezygnacją z wyjazdu na podstawie przedstawionego przez ubezpieczonego orzeczenia lekarskiego oraz zaświadczenia biura podróży o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji.

   

  Jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało 30 lub mniej dni, ubezpieczenie trzeba wykupić w dniu rezerwacji. O ile do rozpoczęcia pobytu pozostało więcej niż 30 dni, ubezpieczenie należy wykupić w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

   

  Kompletne i aktualne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji są dostępne tutaj.

   

  Zakres ubezpieczenia

   

  Zakres standard

   

   

  SUMA UBEZPIECZENIA ( SU)

  KOSZTY LECZENIA  ( KL)

   do 20.000 EUR

  Koszty ratownictwa wariant TRAVEL

  Do 6.000 EUR

  ASSISTANCE

   

  Ambulatorium

  Do wysokości SU KL za wyjątkiem USA, Kanady, Japonii, Australii i Wysp Karaibskich – do 2.000 EUR

  Leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych

  Do 600 PLN

  Dzienne świadczenie szpitalne (kontynuacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)

  40 PLN za dzień maksymalnie przez 10 dni

  Transport Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania w związku z koniecznością leczenia lub po zakończeniu leczenia

  Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

  Do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska – do 5.000 EUR

  Transport medyczny Ubezpieczonego za granicą do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami medycznymi

  Do wysokości SU KL

  Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji podróży

  Do 500 EUR

  Transport zwłok Ubezpieczonego

  Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

  Do innego kraju – do 5.000 EUR

  Podróż osoby towarzyszącej

  Do Rzeczypospolitej Polskiej – do wysokości SU KL

  Do innego kraju – do 2.000 EUR

  Wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej

  Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

  Wizyta osoby wskazanej

  Koszty transportu – do wysokości SU KL

  Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

  Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego

  Do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni

  Zakup trumny, urny (kremacja)

  Do wysokości SU KL

  Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wskutek wybuchu wulkanu, strajków, zamieszek

  Do wysokości SU KL maksymalnie przez 7 dni

  POMOC I OCHRONA PRAWNA

   

  Koszty ochrony prawnej

  Do 2.000 EUR

  Koszty pomocy prawnej

  Do 1.000 EUR

  Kaucja

  Do 10.000 EUR

  NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

  do 15.000 PLN

  Świadczenie z tytułu całkowitego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci

  100% SU NNW

  Świadczenie z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu

  Określony % SU NNW

  BAGAŻ PODRÓŻNY (BP)

  do 1.000 PLN

  Sprzęt fotograficzny ,komputerowy , audio-video oraz telefony komórkowe

  Do 50% SU BP

  REZYGNACJA Z IMPREZY (RG)

  do 17.000 PLN
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajdą Państwo tutaj lub na stronie internetowej:

  https://www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

   

   

  Mogłoby was zainteresować

  Popularne kierunki

  Przedstawiamy nasze najlepsze obiekty wypoczynkowe. Właśnie te apartamenty, hotele i kempingi nasi wierni klienci ocenili najwyżej i chętnie tam wracają.

  Korzystając z naszej strony, akceptujesz pliki cookies zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie danych osobowych.