Poistenie proti stornu

Ku všetkým ponúkaným typom ubvtovaní  je možné uzavrieť aj samostatné poistenie storna alebo skrátenie cesty.
Ak nemôžete z vážneho dôvodu nastúpiť na dovolenku a musíte ju zrušiť, poisťovňa Vám vyplatí čiastočnú náhradu tzv. stornopoplatkov, ktoré ste museli uhradiť v súvislosti so stornovaním zájazdu.

 

Toto poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré znemožnia nastúpeniu dovolenky z dôvodu vážneho ochorenia, úrazu alebo smrti účastníka alebo jeho príbuzného. Podrobnosti a prípadné výnimky nájdete na stránkach poisťovne.
Celková výška náhrady je obmedzená čiastkou 120.000,- Kč (cca  € 4.500) a spoluúčasť poisteného je 20% - po stornovaní zájazdu vystaví CK potvrdenie o výške účtovaných stornopoplatkov a účastník ho spolu s potvrdením od lekára a vyplneným príslušným formulárom predloží poisťovni, tá potom uhradí 80% stornopoplatkov.

Prehľad poistného krytia
Zrušenie či skrátenie cesty z dôvodu:

Smrti, choroby či úrazu poisteného
Smrti, choroby či úrazu rodinného príslušníka
Výpovede zo zamestnania z dôvodu nadbytočnosti
Predvolanie k súdu na podanie svedectva
Ďalšie udalosti viď poistné podmienky

  

 

Poistenie začína po uzavretí platnej cestovnej zmluvy a zaplatení celkovej ceny zájazdu alebo zálohy 50% (všetky platby musia byť uhradené v riadnom termíne). Koniec poistenia je okamih nástupu alebo prípadné uplatnenie poistnej udalosti.

 

Za poistenie stornovacích poplatkov sa platí poistné vo výške 3% z ceny zájazdu. 

 

 

 

Aktuálne znenie všeobecných poistných podmienok produktu Colonnade, ktorá poistenie storna poskytuje, nájdete tu.

Aktuálne znenie špecifických podmienok poistenia storna nájdete tu.
Pre nahlásenie poistnej udalosti môžete využiť dokument tu.
Odstúpenie od zmluvy tu.

 

Pro pojištění sjednávané k pobytům a zájezdům cestovní kanceláře Italieonline s.r.o. bylo s pojistitelem dohodnuto, že pojištění lze sjednat i pro osoby s trvalým pobytem na území EU, odchylně od článku 3. , bod 3.1, pojistných podmínek.

Vybrané TOP ponuky

Výhodné ponuky pobytov pre vašu dovolenku v Taliansku.

Pokračovaním v používaní našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.