Kedy?
2

Osoby

 • Dospelí

  2

 • Deti

  0

Možnosti

 • Stravovanie

 • Typ ubytovania

 • Vybavenie

 • Aktivity

 • 0 m

  3 000 m

Pravidlá ochrany súkromia

Italieonline.eu si uvedomuje, že jej zákazníci, návštevníci, používatelia a ďalší, ktorí používajú www.Italieonline.eu alebo iné webové stránky nami (Italieonline s.r.o., ďalej tiež ako Italieonline) vlastnené a/alebo prevádzkované si cenia svojho súkromia. Tento dokument (Zásady ochrany osobných údajov) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa používania a oznamovania informácií o používateľovi zhromaždených pomocou webových stránok Italieonline. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou Všeobecných podmienok Italieonline s.r.o. a podliehajú pravidlám opísaným v týchto podmienkach.
Berte prosím na vedomie, že každý súbor, obrázok, video, alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý užívatelia nahrajú na stránky Italieonline.eu sa stáva publikovaným obsahom, a preto nie je považovaný za "osobné údaje", a nie je teda predmetom ochrany osobných údajov.


Aké informácie Italieonline.eu zhromažďuje?


Po registrácii, kúpe výrobku alebo služby, a zakaždým, keď navštívite webové stránky Italieonline.eu alebo svoj účet, zhromažďujeme niektoré typy informácií; tieto sú podrobnejšie opísané v nasledujúcich odsekoch.


Informácie poskytnuté užívateľom: Informácie slúžiace na identifikáciu (napríklad meno a e-mailová adresa), ktoré poskytujete spoločnosti Italieonline s.r.o. pri registrácii na Italieonline.eu alebo účasťou na rôznych aktivitách na stránkach Italieonline.eu, ako sú vkladanie recenzií, obrázkov a popisov, nahrávanie videa alebo diskusie na našom fóre.


Cookies: Pri návšteve stránok Italieonline.eu vám môžeme na Váš počítač poslať jeden alebo viac súborov tzv. "cookie" - jedná sa o malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov, ktorý jednoznačne identifikuje Váš prehliadač. Používame dva typy cookies, trvalé a jednorazové. Trvalý súbor "cookie" zostáva na pevnom disku aj po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie môžu byť použité Vaším prehliadačom pri ďalších návštevách webu Italieonline.eu. Trvalé súbory cookie môžete odstrániť (riaďte sa pokynmi v nápovede Vášho prehliadača). Jednorazové cookie súbory sú dočasné a sú zmazané, akonáhle zatvoríte prehliadač. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby žiadne súbory cookies neprijímal, alebo aby ich prijatia oznamoval. Niektoré funkcie stránok Italieonline.eu však nemusia plne fungovať, ak je funkcia "príjímať cookies" vypnutá.


Súbory protokolu: Váš prehliadač automaticky servera Italieonline.eu hlási niektoré informácie pri každom zobrazení webovej stránky. Pri registrácii na Italieonline.eu alebo prechádzanie Italieonline.eu stránok naše servery automaticky zaznamenávajú určité informácie, ktoré Váš webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky. Tieto protokoly servera (tzv. "Log súbory") môžu obsahovať informácie, ako je napr. Váš webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce/výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky , počet zhliadnutých stránok a poradie týchto stránok, množstvo času stráveného na určitých stránkach, dátum a čas Vašej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať Váš prehliadač.


Ako používáme tieto informácie

 

Ak nám zveríte Vaše osobné identifikačné údaje prostredníctvom Italieonline.eu stránok, používame tieto Vaše osobné informácie na prevádzku, údržbe, a poskytovanie funkcií a služieb stránok Italieonline.eu.
Všetky osobné informácie alebo obsah, ktorý ste dobrovoľne zverejnili on-line (v recenziách, na diskusných fórach, v správach alebo na blogu, v rámci Vašej verejnej stránky alebo profilu, a pod.) budú verejne dostupné a môžu byť využívané a zhromažďované ostatnými užívateľmi . Všetky obrázky, popisky, videa alebo iný obsah, ktorý odošlete na Italieonline.eu, môžu byť ďalej šírené prostredníctvom internetu a ďalších mediálnych kanálov, a môžu byť prístupné verejnosti.


Môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu pre nemarketingové alebo administratívne účely (napr. oznámenia významných zmien Italieonline.eu stránok alebo na účely zákazníckych služieb). Používame ako Vaše osobné údaje, tak niektoré neosobné identifikačné informácie (napríklad anonymné údaje o používaní stránok, súbory cookie, IP adresy, typ prehliadača, dáta o kliknutiach, atď.) S cieľom zlepšiť kvalitu a funkčnosť stránok Italieonline.eu a vytvárať nové návrhy, ponuky, funkcie a služby; na tento účel ukladáme, sledujeme a analyzujeme užívateľské správanie, nastavenie a trendy.

 

Používame cookies a log súbory na účely:

(a) zapamätanie informácií, ktoré tak nebudete musieť znovu zadávať pri návšteve alebo pri ďalšej návšteve Italieonline.eu;

(b) poskytovanie prispôsobeného obsahu a informácií;

(c) sledovanie našich marketingových kampaní;

(d) sledovanie súhrnných ukazovateľov, ako je celkový počet návštevníkov a prevádzku,

(e) sledovanie vašich príspevkov, prihlášok a zľavových kupónov, akcií a súťaží;

(f) diagnózy a opravy technických problémov nahlásených našimi užívateľmi alebo programátormi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia, a

(g) k prístupu k Vašim informáciám po Vašej registrácii.


Kedy Italieonline.eu zverejňuje informácie

 

Poskytujeme osobné údaje a neosobnú identifikáciu našim dcérskym spoločnostiam za účelom spracovania týchto informácií v našom zastúpení. Vyžadujeme, aby táto tretia strana súhlasila so spracovaním takýchto informácií v súlade s našimi pravidlami pre ochranu súkromia, a vynakladáme primerané úsilie na to, aby obmedzila používanie týchto informácií a jednala so zodpovedajúcou úrovňou súkromia a bezpečnosti.


Môžeme uvoľniť Vaše osobné identifikačné údaje a / alebo ne-osobnú identifikáciu, ak to bude vyžadovať zákon, alebo v dobrej viere, že je táto akcia potrebná na dosiahnutie súladu so štátnymi zákonmi (napr. autorského práva EÚ), alebo v reakcii na súdny príkaz , predvolanie, alebo príkaz na domovú prehliadku.


Zdieľanie informácií môže byť nevyhnutné pri vyšetrovaní, prevencii, ďalších krokoch týkajúcich sa podozrivých osôb alebo nezákonnej činnosti, vrátane, ale nie výhradne, činnosti akými je: podvod, potenciálne hrozby všeobecného ohrozenia alebo hrozby fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenia našich Podmienok; prípadne v iných prípadoch, ako to umožňuje zákon.


Italieonline.eu si tiež vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje a / alebo neosobné identifikačné informácie, ktoré Italieonline.eu považuje, v dobrej viere, za vhodné alebo nutné v prípade zabezpečenia dodržiavania našich Všeobecných podmienok, v prípade ochrany pred hroziacim porušením Všeobecných podmienok či zákona, pri vyšetrovaní nárokov a tvrdení tretích strán v prípade obvinenia, pri pomoci polícii či štátnym organizáciám, k ochrane bezpečnosti alebo integrity našich webových stránok a služieb, a pri výkone alebo ochrane práv, majetku alebo osobnú bezpečnosť spoločnosti Italieonline.eu, nášho personálu, našich užívateľov alebo ďalších.


Vaše nastavenie

 

Môžete, samozrejme, odmietnuť vyplniť osobné identifikačné údaje prostredníctvom služieb Italieonline.eu, v tomto prípade Vám Italieonline.eu nemusí byť schopný poskytnúť určité služby. Môžete aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje v profile a nastaviť Váš kontaktný e-mail kedykoľvek pri návšteve svojho účtu na stránke profilu.  Vezmite prosím na vedomie, že niektoré súbory nahrané užívateľmi na stránky Italieonline.eu nie je možné odstrániť a naďalej podliehajú našim Všeobecným podmienkam.


Podnikneme primerané kroky v rámci ochrany Vášho súkromia a bezpečia (napríklad po Vás budeme požadovať unikátne heslo) pri overení Vašej totožnosti pred tým, než vám poskytneme prístup k profilu alebo a vykonáme úpravy Vašich stránok. Zodpovedáte za všetkých okolností za utajenie svojho unikátneho hesla aj informácií o účte.


Náš záväzok k zabezpečeniu dát


Italieonline.eu vynakladá komerčne primerane fyzické, manažérske a technické opatrenia na zachovanie integrity dát a zabezpečenie Vašich osobných údajov. Nemôžeme však zaistiť alebo zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré zdelujete spoločnosti Italieonline, a robíte tak na vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle sme získali informácie, ktoré ste odoslali, Italieonline vynaloží komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti našich systémov. Uvedomte si však, prosím, že to nie je zárukou, že tieto informácie nebudú prístupné, zverejnené, zmenené, alebo stratené v dôsledku narušenia niektorej z našich fyzických, technických, alebo manažérskych bezpečnostných opatrení.

 

Zmeny a aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov


Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne revidované, a to sa prejaví na dátume "poslednej zmeny", ktoré je umiestnené nižšie. Prosím navštevujte opakovane túto stránku, ak chcete byť o zmenách informovaní. Všeobecne platí, že používame Vaše osobné údaje len spôsobom popísaným v Zásadách ochrany osobných údajov platné v čase, keď sme dostali osobné údaje, ktoré ste poskytli. Vašim ďalším používaním Italieonline.eu stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a prípadnými budúcimi revíziami.


Zpetná väzba


Prosím, kontaktujte Italieonline.eu s prípadnými otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo stránok Italieonline.eu, a to e-mailom na adrese info@italieonline.eu

safeVybrané TOP ponuky

Výhodné ponuky pobytov pre vašu dovolenku v Taliansku.

Aktuálne

Sledujte náš FB profil, aktuálne informácie z Talianska a tipy pre vašu dovolenku

Pokračovaním v používaní našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov

Nastavenia Akceptovať všetky