Kedy?
2

Osoby

 • Dospelí

  2

 • Deti

  0

Možnosti

 • Stravovanie

 • Typ ubytovania

 • Vybavenie

 • Aktivity

 • 0 m

  3 000 m

Safe Holiday - poistenie na mieru

Calabria - Tropea
Užite si dovolenku úplne bez starostí a vyberte si svoj balíček poistenia pre vašu pokojnú dovolenku. Aktuálne ponúkame dve varianty balíčkov - Basic a Exclusive. Oba balíčky zahŕňajú cestovné poistenie, poistenie storna pobytu a poistenie zodpovednosti za škodu, líšia sa výškou limitov a balíček Exclusive ponúka niekoľko služieb navyše.
Poistenie zaisťuje náš dlhoročný spoľahlivý partner - poisťovňa Colonnade (bývalá AIG).

Ide o zvýhodnené balíčky poistenia, ktoré treba objednať súčasne s objednaním pobytu a to pre všetky osoby uvedené v cestovnej zmluve. V objednanom balíčku nie je možné robiť žiadne zmeny ani doplnenie osôb. Poistenie začína/končí dňom začiatku/konca pobytu uvedeného v cestovnej zmluve. Pri zmene alebo zrušení poistenia bude uplatnené storno vo výške 100% ceny meneného alebo rušeného balíka poistenia.

Cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie kryje riziká spojené s ochorením alebo úrazom na dovolenke. V poistení sú už zahrnuté bežné športové aktivity (vrátane zimných športov). Poistné krytie začína v okamihu, keď opúšťate miesto vášho bydliska v SR , alebo od dátumu uvedeného vo vašej poistnej zmluve, podľa toho, čo nastane neskôr, a končí pri vašom návrate do SR alebo okamihom uvedeným v poistnej zmluve, podľa toho, čo nastane skôr. Poistné sa dojednáva iba pre rekreačné pobyty na území EÚ.
 

 Poistenie storna

- Obávate sa nečakaných nepríjemností pred odchodom na dovolenku?
- Idete na dovolenku s deťmi, ktoré sú často choré?
Poistenie storna pobytu kryje riziko zrušenia alebo skrátenia cesty z vážnych dôvodov na strane klienta. Poistné krytie zahŕňa smrť, chorobu, či úraz cestujúceho alebo rodinného príslušníka, výpoveď zo zamestnania z dôvodu nadbytočnosti, predvolanie na súd na podanie svedectva a ďalšie riziká uvedené v poistných podmienkach. Samozrejme sú plne pokryté aj riziká spojené s ochorením Covid – teda prípadný pozitívny test alebo karanténa pred odchodom na dovolenku.


Poistenie zodpovednosti za škodu

K pokojnej dovolenke bez stresu prispeje aj poistenie zodpovednosti za škodu na majetku. Deti sa hrajú na záhrade s loptou a rozbijú okno v apartmáne alebo v hotelovej izbe alebo nešťastne zavadia o televízor, ktorý spadne na zem a rozbije sa. Za bežnej situácie tieto škody musia uhradiť rodičia priamo majiteľovi alebo prevádzkovateľovi. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje aj tieto nároky. Škodu teda uhradíte na mieste, necháte si vystaviť doklad a ten následne predložíte poisťovni na preplatenie.

Porovnanie balíčkov poistenia:

Balíček pojištění zahrnuje

 Safe Holiday Basic  Safe Holiday Exclusive

Liečebné náklady a asistenčné služby

- spoluúčasť

200.000 €

0 €

400.000 €

0 €

Akútne zubné ošetrenie

400 €

400 €

Liečebné náklady v súvislostti s Covid-19

200.000 €

200.000 €

Prevoz do SR

20.000 €

20.000 €

Náklady na opatrovníka

4.000 €

4.000 €

Zodpovednosť za škodu na zdraví

40.000 €

40.000 €

Zodpovednosť za škodu na majetku

40.000 €

40.000 €

Osobné veci a batožina

- - -

600 €

Cestovní doklady

- - -

200 €

Stornopoplatky

- spoluúčasť

Do 200 € na osobu

20%

Do 600 € na osobu

20%

Smrť následkom úrazu

- - -

6.000 €

Trvalé telesné poškodenie

- - -

12.000 €

Karanténa v zahraničí

ÁNO

ÁNO

COVID

ÁNO

ÁNO

Bežné športy

ÁNO

ÁNO

Zimné športy

ÁNO

ÁNO

 

 

Podrobné informácie a dokumenty k poisteniu: 

Predzmluvné informácie

Poistné podmienky

Certifikát na poistenie Safe Holiday

 

Vybrané TOP ponuky

Výhodné ponuky pobytov pre vašu dovolenku v Taliansku.

Aktuálne

Sledujte náš FB profil, aktuálne informácie z Talianska a tipy pre vašu dovolenku

Pokračovaním v používaní našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov

Nastavenia Akceptovať všetky